Đặt phòng trực tiếp với Silk Path để nhận ưu đãi độc quyền cho khách sạn tại Huế!

Liên hệ

Silk Path Grand Hue Hotel
02 Le Loi Street, Hue, Vietnam
+84 234 397 5555