#SILKPATHJOURNEY

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG

Lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi dừng chân tại Cố đô và Silk Path Grand Huế

Silk Path Grand Hue Hotel
02 Le Loi Street, Hue, Vietnam

+84 234 397 5555